Iréne Stenvatten: Textosofi – biblioterapin i en folkbibliotekarisk ordömsning

Helsingborgs bibliotek har valt att använda benämningen textosofi för vårt undersökande och processuella arbete med biblioterapin. Vår beskrivning lyder så här: Textosofin är ett samlingsbegrepp för ett gränsöverskridande, utvidgat och fördjupat läsfrämjande. I praktiken innebär detta ett aktivt kunskapande, som genom läsning, skrivande, samtal, skapande och reflektion, fokuserar meningsskapande i [ Läs mer ]