John Carlsson: Vad säger forskningen om biblioterapi för cancerpatienter?

Under höstterminen 2019 fick jag genom mitt jobb möjlighet att gå kursen Det biblioterapeutiska arbetssättet på Ersta Sköndal Bräcke Högskola. Kursen examinerades genom att vi deltagare fick presentera ett biblioterapeutiskt projekt, och jag valde att arbeta med ett projekt som riktade sig till cancerpatienter. I mångt och mycket för att [ Läs mer ]