Pia Gustafsson: Biblioterapeutiskt arbetssätt som tänkbart specialpedagogiskt verktyg

I den sista delen av min utbildning till specialpedagog på Linnéuniversitetet i Småland blev det dags att fundera kring ett avslutande arbete. Arbetet skrevs under höstterminen 2019 inom specialpedagogprogrammets ram, och följande text är inspirerad av den texten. Texten i sin helhet går att hitta i DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet) [ Läs mer ]