Pia Gustafsson: Biblioterapeutiskt arbetssätt som tänkbart specialpedagogiskt verktyg

I den sista delen av min utbildning till specialpedagog på Linnéuniversitetet i Småland blev det dags att fundera kring ett avslutande arbete. Arbetet skrevs under höstterminen 2019 inom specialpedagogprogrammets ram, och följande text är inspirerad av den texten. Texten i sin helhet går att hitta i DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet) [ Läs mer ]

Mona Berglind: Biblioterapi på Sjukhusbiblioteket i Västerås, Region Västmanland

Sedan drygt två år erbjuds biblioterapi på Sjukhusbiblioteket i Västerås Region Västmanland i enlighet med Regional Kulturplan för Västmanland 2019-2022. Vi som bedriver verksamheten är två bibliotekarier som haft förmånen att gå kursen Det biblioterapeutiska arbetssättet med Pia Bergström som kursledare. Kursen, som hölls på Ersta Sköndal Bräcke högskola i Stockholm, [ Läs mer ]

John Carlsson: Vad säger forskningen om biblioterapi för cancerpatienter?

Under höstterminen 2019 fick jag genom mitt jobb möjlighet att gå kursen Det biblioterapeutiska arbetssättet på Ersta Sköndal Bräcke Högskola. Kursen examinerades genom att vi deltagare fick presentera ett biblioterapeutiskt projekt, och jag valde att arbeta med ett projekt som riktade sig till cancerpatienter. I mångt och mycket för att [ Läs mer ]