Sophia Rappestad Karamitrou: ”The Six Word Story” -att arbeta biblioterapeutiskt i skolmiljö

”For sale: baby shoes, never worn” Ernest Hemingway Vintern 2016 en sen eftermiddag i februari, snön föll utanför fönstret och jag satt i en av bibliotekets fåtöljer och bläddrade lite förstrött i en tidskrift. En artikel väckte mitt intresse, jag blev inspirerad och började fila på en idé till ett [ Läs mer ]

Patricia Bäckvik-Manngård: Hälsofrämjande samarbete biblioteket-skolan i Finland

På Stadsbiblioteket i Närpes i Österbotten inledde vi för några år sedan ett intensivt samarbete med dagisgrupper, förskolor och skolor runt om i nejden. I och med detta uppfyller vi vår del i den nya läroplanen för grundläggande utbildning och småbarnspedagogik samt följer den nya bibliotekslagen som trädde i kraft [ Läs mer ]

Iréne Stenvatten: Textosofi – biblioterapin i en folkbibliotekarisk ordömsning

Helsingborgs bibliotek har valt att använda benämningen textosofi för vårt undersökande och processuella arbete med biblioterapin. Vår beskrivning lyder så här: Textosofin är ett samlingsbegrepp för ett gränsöverskridande, utvidgat och fördjupat läsfrämjande. I praktiken innebär detta ett aktivt kunskapande, som genom läsning, skrivande, samtal, skapande och reflektion, fokuserar meningsskapande i [ Läs mer ]