Mia Gustafsson: Biblioterapeutiskt arbete inom specialpedagogiken

Att arbeta med ungdomar från andra länder är spännande, lärorikt men också ibland frustrerande. Många av dem har kommit med mycket bagage i ryggsäcken, och det bagaget försvårar många gånger både deras mående och deras inlärningsförmåga. Hur ska man förmå sig att fokusera på skolans konstruerade värld när man i [ Läs mer ]