Vad är biblioterapi?

Biblioterapi (biblio/poetry therapy) är ett samlingsnamn för insatser där man med hjälp av olika slags texter som utgångspunkt utforskar sina tankar, känslor, minnen och framtidsdrömmar, tillsammans med andra i en grupp eller i enskilda samtal. Texter fungerar som en katalysator för samtal i olika livssituationer. Jag ser biblioterapi som ett verktyg eller ett förhållningssätt, där innehållet i arbetet anpassas efter syftet, kontexten och biblioterapiledarens kompetens.

Begreppet biblioterapi står ursprungligen för läsning av litteratur för att främja hälsan, men idag är begreppet mycket bredare än så, och biblio-/poesiterapi kan numera ses som ett paraplybegrepp som möjliggör ett kreativt arbetssätt, ofta i samverkan med andra expressiva terapiformer såsom bild/skapande, dans/rörelse, musikterapi, bland annat.    

Förutom olika typer av texter och reflekterande samtal, är det vanligt att man jobbar med terapeutiskt skrivande. Storytelling och olika slags kreativa inslag kan också rymmas under paraplybegreppet, beroende på arbetsmetoden.

Centrala begrepp inom biblioterapi är bl a interaktion, reflektion, insikter och förändringsprocesser.

Biblioterapi kan användas förebyggande, behandlande och rehabiliterande i alla åldrar. Med hjälp av egna och andras ord; berättelser, poesi, aforismer eller metaforer, bildspråk och låttexter med musik, kan vi reflektera över det vi varit med om i våra liv och kanske hitta nya ord som hjälper oss framåt i livet.